Kettunen, L. (1947) ”Aimo Turusen väitöskirja lyydiläismurteista”, Virittäjä, 51, s. 79. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31995 (Viitattu: 7joulukuuta2022).