Toivonen, Y. H. (1947) ”Englantilainen kirja suomalaisista”, Virittäjä, 51, s. 81. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31997 (Viitattu: 5joulukuuta2022).