Hakulinen, L. (1947) ”Kielemme luonnehdintaa ranskaksi”, Virittäjä, 51, s. 213. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/32009 (Viitattu: 24huhtikuuta2024).