Saarimaa, E. A. (1947) ”Kielenhuoltoa ja kielentutkimusta”, Virittäjä, 51, s. 218. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/32013 (Viitattu: 24huhtikuuta2024).