Hämäläinen, A. (1947) ”Kansatiedettä ja sivistyshistoriaa”, Virittäjä, 51, s. 286. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/32017 (Viitattu: 30marraskuuta2022).