Kettunen, L. (1947) ”Suomen murteiden katselmusta”, Virittäjä, 51, s. 309. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/32021 (Viitattu: 16huhtikuuta2024).