Haltsonen, S. (1947) ”Vuoden 1850 kielisäännöksen historiaa”, Virittäjä, 51, s. 400. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/32026 (Viitattu: 24huhtikuuta2024).