Itkonen, E. (1947) ”Regnardin Lapin-kuvaus”, Virittäjä, 51, s. 404. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/32032 (Viitattu: 19elokuuta2022).