Haavio, M. (1949) ”Kansanrunojen sepittäjät ja esittäjät”, Virittäjä, 53, s. 6. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/32193 (Viitattu: 5joulukuuta2023).