Itkonen, E. (1955) ”Onko itämerensuomessa jälkiä duaalista?”, Virittäjä, 59(2), s. 161. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/33184 (Viitattu: 21syyskuuta2021).