Widén, P. (1961) ”Vieraskielisten nimien taivutuksesta suomenkielisessä esityksessä”, Virittäjä, 65(2), s. 262. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/34297 (Viitattu: 20kesäkuuta2024).