Ruoppila, V. (1962) ”Muikun nimitykset suomen murteissa”, Virittäjä, 66(3), s. 288. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/34472 (Viitattu: 28helmikuuta2024).