Kaukonen, T.-I. (1962) ”Sarka ja kangas vanutetun villakankaan nimityksinä”, Virittäjä, 66(4), s. 329. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/34486 (Viitattu: 30marraskuuta2023).