Ränk, G. (1962) ”Eesti jaanitulede tüpoloogiat”, Virittäjä, 66(4), s. 408. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/34508 (Viitattu: 18huhtikuuta2024).