Annist, A. (1962) ”Viron Kalevinpoika-perinteen historiasta”, Virittäjä, 66(4), s. 412. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/34509 (Viitattu: 22huhtikuuta2024).