Heininen, M.-L. (1969) ”Sanastajana siirtokarjalaisten parissa”, Virittäjä, 73(2), s. 190. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/35586 (Viitattu: 19elokuuta2022).