Saukkonen, P. (1970) ”Nykysuomen johto-oppia”, Virittäjä, 74(2), s. 197. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/35764 (Viitattu: 12heinäkuuta2024).