Räisänen, H. (1972) ”’Uusi testamentti nykysuomeksi’. Piirteitä käännöstavasta”, Virittäjä, 76(2), s. 174. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/36098 (Viitattu: 18toukokuuta2024).