Häkkinen, K. (1980) ”Suomen kielitiede 1980-luvun kynnyksellä”, Virittäjä, 84(1), s. 54. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/37522 (Viitattu: 24huhtikuuta2024).