Hakulinen, A. (1982) ”Itse-sanan merkityksestä ja käytöstä”, Virittäjä, 86(1), s. 43. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/37665 (Viitattu: 16kesäkuuta2024).