Korhonen, [Veli- ]Mikko (1983) ”János Sajnovics, vertailevan kielitieteen edelläkävijä”, Virittäjä, 87(2), s. 246. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/37763 (Viitattu: 12heinäkuuta2024).