Huumo, T. ja Inaba, N. (1997) ”Irrallinen genetiivi ja omistusrakenteen ongelma”, Virittäjä, 101(1), s. 27. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/38930 (Viitattu: 19elokuuta2022).