Sajavaara, P. (1998) ”Virolais-suomalainen kielitieteen sanasto”, Virittäjä, 102(1), s. 159. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/39048 (Viitattu: 24huhtikuuta2024).