Karhu, J. (1998) ”Eläinaiheiset luonnonkasvien nimet kansankielessä”, Virittäjä, 102(2), s. 184. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/39052 (Viitattu: 1joulukuuta2023).