Kurki, T. (2001) ”Murteenseuruun ensisatoa. Murrepiirteiden säilyminen ja muutos”, Virittäjä, 105(3), s. 431. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/40114 (Viitattu: 30marraskuuta2020).