Ikola, O. (2002) ”Entten tentten teelikamentten: Erään lastenlorun arvoitus”, Virittäjä, 106(1), s. 85. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/40155 (Viitattu: 25helmikuuta2024).