Jantunen, J. H. ja Eskola, S. (2002) ”Käännössuomi kielivarianttina: syntaktisia ja leksikaalisia erityispiirteitä”, Virittäjä, 106(2), s. 184. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/40170 (Viitattu: 21maaliskuuta2023).