Lappalainen, H. ja Vaattovaara, J. (2005) ”Vielä murteen ja identiteetin suhteesta”, Virittäjä, 109(1), s. 98. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/40390 (Viitattu: 30marraskuuta2020).