Ojutkangas, K. (2005) ”Viittauskehykset ja tarkastelunäkökulma - miten sijaintia perusakselilla kuvataan?”, Virittäjä, 109(4), s. 525. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/40438 (Viitattu: 24heinäkuuta2024).