Kurki, T. (2006) ”Kielen muuttumisesta, muutosten seuraamisesta ja muutosten tarkastelussa käytettävistä menetelmistä”, Virittäjä, 110(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/40459 (Viitattu: 12heinäkuuta2024).