Palander, M. (2007) ”Alueellisen taustan vaikutus murrekäsityksiin”, Virittäjä, 111(1), s. 24. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/40541 (Viitattu: 30marraskuuta2020).