Merimaa, H. (2007) ”»Perkeleen kielestä» tieteen kieleksi”, Virittäjä, 111(1), s. 126. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/40552 (Viitattu: 28helmikuuta2021).