Korpela, E. (2007) ”Oireista puhuminen lääkärin vastaanotolla”, Virittäjä, 111(2). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/40565 (Viitattu: 1joulukuuta2023).