Shore, S. (2008) ”Lauseiden tekstuaalisesta jäsennyksestä”, Virittäjä, 112(1), s. 24. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/40639 (Viitattu: 12kesäkuuta2024).