Kotilainen, L. (2008) ”Konstruktioiden dynamiikkaa”, Virittäjä, 112(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/40643 (Viitattu: 31maaliskuuta2023).