Palander, M. (2015) ”Rajakarjalaistaustaisten ja muiden suomalaisten mielikuvia <i>karjalasta</i> [How Border Karelians and other Finns view <i>Karelian</i>]”, Virittäjä, 119(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/41260 (Viitattu: 8helmikuuta2023).