Aalto, E., Mustonen, S. ja Tukia, K. (2009) ”Funktionaalisuus toisen kielen opetuksen lähtökohtana [Functionalism as the basis for teaching a second language]”, Virittäjä, 113(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/4204 (Viitattu: 29tammikuuta2023).