Shore, S. (2009) ”Mitä tapahtui <i>aina</i>? <i>Aina</i>-partikkelin merkityksestä ja käytöstä Raamatun esimerkkien valossa [The meaning and use of the particle <i>aina</i> ‘always, ever, even’ in the Finnish Bible]”, Virittäjä, 113(4). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/4219 (Viitattu: 28marraskuuta2021).