Paunonen, H. (2009) ”Suomalaisen sosiolingvistiikan ja kielisosiologian näkymiä”, Virittäjä, 113(4). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/4222 (Viitattu: 21maaliskuuta2023).