Tamminen-Parre, S. (2009) ”Englannin kieli osana suomalaisten arkipäivää”, Virittäjä, 113(4). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/4234 (Viitattu: 18huhtikuuta2024).