Mustanoja, L. (2011) ”Idiolekti ja sen muuttuminen. Reaaliaikatutkimus Tampereen puhekielestä”, Virittäjä, 115(2). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/4279 (Viitattu: 20toukokuuta2024).