Turunen, R. (2010) ”Katoavaa monimuotoisuutta tallentamassa”, Virittäjä, 114(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/4351 (Viitattu: 28marraskuuta2022).