Kulkki-Nieminen, A. (2010) ”Selkoistettu uutinen. Lingvistinen analyysi selkotekstin erityispiirteistä”, Virittäjä, 114(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/4352 (Viitattu: 3joulukuuta2022).