Aho, E. (2010) ”Spontaanin puheen prosodinen jaksottelu”, Virittäjä, 114(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/4353 (Viitattu: 30tammikuuta2023).