Kauppinen, M. (2010) ”Lukemisen linjaukset äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmissa”, Virittäjä, 114(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/4354 (Viitattu: 5helmikuuta2023).