Siiroinen, M. (2010) ”Aikamatkoja ja nykypäivää äänitallenteiden maailmassa. Suomen kielen nauhoitearkiston 50-vuotisjuhlavuoden satoa”, Virittäjä, 114(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/4356 (Viitattu: 29marraskuuta2023).