Karttunen, M. ja Rouhikoski, A. (2010) ”Kentällä kokeillen: murresyntaksin tutkijat uusia aineistoja kokoamassa”, Virittäjä, 114(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/4358 (Viitattu: 29lokakuuta2020).