Kalliokoski, J. (2010) ”Suomi toisena kielenä näkökulma kaunokirjallisuuden ymmärtämiseen ja tulkintaan”, Virittäjä, 114(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/4360 (Viitattu: 5joulukuuta2022).