Karjalainen, M. (2010) ”Näkökulmia puheeseen”, Virittäjä, 114(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/4362 (Viitattu: 1joulukuuta2023).