Vaattovaara, J. (2010) ”Identiteetistä sosiolingvistiikan tavoittein ja keinoin”, Virittäjä, 114(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/4363 (Viitattu: 1joulukuuta2023).